księgowość

Czym jest pełna księgowość i jak ją prowadzić?

Prowadzenie pełnej księgowości to trudne zadanie, które wymaga większych umiejętności niż prowadzenie księgi przychodów i rozchodów. To najbardziej złożony i skomplikowany system księgowania sytuacji finansowej firmy, a zarazem doskonale oddający realia finansowe przedsiębiorstwa. Firmy zwracają się w tym celu do wyspecjalizowanych i certyfikowanych przez Ministerstwo Finansów biur rachunkowych. Czym jest pełna księgowość i jak ją prowadzić? Podpowiadamy!

Pełna księgowość – co to takiego?

W księdze przychodów i rozchodów prowadzone są tylko niezbędne do rozliczenia podatku dochodowego wydatki oraz zyski. Z kolei w księgach rachunkowych notuje i opisuje się wszystko, co na gruncie finansowym zrobi dane przedsiębiorstwo. Prowadzenie pełnej księgowości wiąże się z założeniem i prowadzeniem dzienników oraz administracją kontami ksiąg głównych, a także pomocniczych. Do jej zadań należy również przygotowywanie wykazów aktywów i pasywów, ponadto ciąży na niej zajmowanie się zestawieniami obrotów i sald kontowych dla ksiąg. Ponieważ łączy w sobie ewidencję przychodów i kosztów oraz stan majątku firmy obejmujący wiele składników, jest bardzo dobrym punktem odniesienia dla udziałowców, a także obecnych i potencjalnych inwestorów. Dzięki temu poszczególne działy mogą ustalać swoje budżety w oparciu o twarde i realne dane.

Cel prowadzenia pełnej księgowości

Jej oczywistym zadaniem jest przygotowanie danych do celu rozliczenia podatkowego. Pozwala jednak także określać wynik na koniec roku obrotowego oraz poszczególnych okresów sprawozdawczych. Daje także możliwość wyceny firmowych aktywów i pasywów.

Kto musi prowadzić pełną księgowość?

Artykuł 2. Ustawy o rachunkowości wskazuje, kto musi prowadzić ten rodzaj księgowości. Są to: 

  • spółki akcyjne;
  • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
  • spółki komandytowo-akcyjne;
  • spółki cywilne;
  • spółki jawne osób fizycznych;
  • osoby fizyczne.

Warunkiem jest przekroczenie rocznych przychodów netto w wysokości dwóch milionów euro. Wysokość kursu europejskiej waluty obliczana jest na podstawie wartości podanych przez Narodowy Bank Polski pierwszego dnia roboczego w październiku poprzedzającym rok obrotowy.

Minusy tego rozwiązania

Prosta w prowadzeniu księga przychodów i rozchodów nie wymaga wielkich nakładów czasu i pracy. Nie można natomiast powiedzieć tego o pełnej księgowości. Ciągle zmieniające się przepisy sprawiają, że trzeba być cały czas na bieżąco, nie wolno dopuścić do najmniejszej pomyłki. Prawo i rozporządzenia często są niejasne i różnorako się je interpretuje. Zazwyczaj wynajmuje się do jej obsługi konkretne biuro rachunkowe. Wieliczka jako miasto w okolicach Krakowa oferuje spory wachlarz rozwiązań w tym temacie.

Jak wybrać księgową?

W związku ze zmianami przepisów, dzięki którym ułatwiono dostęp do prowadzenia biura rachunkowego, można natrafić na niekompetentną osobę. Warto znaleźć biuro z certyfikatami poświadczającymi umiejętności, w zakres których wchodzi oczywiście pełna księgowość. Wieliczka to dobre miejsce, w którym znaleźć można wielu doświadczonych pracowników zajmujących się prowadzeniem kompleksowej obsługi.

Post Author: zorganizadmin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *