sklep bhp

Praca na budowie – na co trzeba najbardziej uważać?

Praca na budowie to jedno z zajęć, które może okazać się niezwykle niebezpieczne. Z tego powodu do jego wykonywania nie wystarczy tylko zwykła odzież robocza – Kraków czy Sopot, bez dodatkowego zabezpieczenia głowy czy rąk się nie obejdzie. Jakie są jednak największe zagrożenia, jakie czyhają na robotników budowlanych?

Zagrożenia związane z pracą na budowie

Prac budowlanych związanych z powstawaniem nowych budynków, remontami bądź rozbiórką jest wiele. Te najbardziej niebezpieczne zostały nawet wyszczególnione przez ministra pracy w rozporządzeniu z września 1997 roku. Należą do nich między innymi wszelkie wymienione powyżej roboty, w tym również montażowe, które są prowadzone w działającym zakładzie pracy – gdy żadna jego część nie wstrzymała produkcji. Za szczególnie niebezpieczne minister uznał również niebezpieczne zamknięte przestrzenie i urządzenia, jak również zbiorniki wodne czy kanały.

Duże zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia pracowników niosą prace wykonywane na wysokości. Już upadek z kilku metrów może być śmiertelny, a przecież roboty często trzeba wykonywać na zdecydowanie większej wysokości. Z dużym ryzykiem wiążą się również prace z wykorzystaniem niebezpiecznych materiałów. Także pracodawca może uznać niektóre obowiązki swoich podwładnych za szczególnie niebezpieczne.

Środki chroniące pracowników budowlanych

Pracownicy budowlani, którzy wykonują najbardziej niebezpieczne prace, muszą być dodatkowo chronieni. Jeden z obowiązkowych elementów to zazwyczaj kask BHP. Ale w takich miejscach jak sklep BHP można nabyć również wiele innych środków ochronnych. To choćby wyspecjalizowane rękawice, ochronniki słuchu, wzroku czy całej twarzy. Trzeba je dobrać odpowiednio do zlecanych robót.

Post Author: zoadmino